Realisierungen

INWESTOR PRZEDMIOT KONTRAKTU
ArcelorMittal Poland S.A. Czyszczenie i malowanie słupów Hali Walcowni Walcówki na terenie ArcelorMittal Poland S.A. O / Sosnowiec

 

Remont kapitalny Wielkiego Pieca nr 2 na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

 

Remonty ceramiczne kadzi na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

 

Roboty remontowe obiektów i urządzeń na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Dąbrowa Górnicza w branży: termoizolacja, antykorozja, roboty dekarskie, ceramika.

jsw koks sa Antykorozja ISChK na terenie Koksowni Przyjaźń Dąbrowa Górnicza.

 

Remonty ceramiczne komór i odpylników ISChK na terenie Koksowni Przyjaźń Dąbrowa Górnicza.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne nośnicy PT 18-32 na terenie Koksowni Przyjaźń Dąbrowa Górnicza.

 

Remont elewacji Hali Wywrotnicy Wagonów na terenie Koksowni Przyjaźń Dąbrowa Górnicza.

 

Remonty zabezpieczeń chemoodpornych na terenie oczyszczalni ścieków Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

 

 

 

 

hpr sa Termoizolacja Elektrofiltrów nr 5 i 6 na Taśmie Spiekalniczej nr 3 na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.
kaefer-logo Termoizolacja absorbera i rurociągów Ø 9000 mm na Instalacji Odsiarczania Spalin na terenie Elektrowni Jaworzno III dla Termoizolacja S.A. O/Oświęcim (obecnie KAEFER S.A.)
LOGO_TAMEH Remonty obiektów i urządzeń dla EC Nowa Sp. z o.o. (obecnie TAMEH Polska Sp. z o.o. ) w branży: termoizolacja, antykorozja, roboty dekarskie, wykładziny chemoodporne gumowe, podlegające UDT.
Skanska-Logo  

Remont hali przygotowania zestawów odlewniczych na terenie Huty Łabędy S.A. w Gliwicach – antykorozja.

 

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji hangarów Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

logo-kuznia-batory Remont pieców nr 1 i 4 na Oddziale Prasowni Kuźni Batory Sp. z o.o. –generalne wykonawstwo.
syngaz_logo Wykonanie komór pieca do spalania biomasy – roboty ceramiczne.
gekoplast Wykonanie termomodernizacji budynku hali produkcyjnej.
logo-huta-bankowa Remont pieca do obróbki cieplnej z wysuwnym trzonem „Seco-Warwick” na Wydziale Walcowni.

 

Do
Góry