Koks frakcjonowany

Koks frakcjonowany (standardowe parametry):

 

Granulacja: dowolna w zakresie 0-25 mm

 

Popiół max 14%
Części lotne max 1,4%
Siarka max 0,8%
Fosfor max 0,09%
Wilgotność max 1%
Nadziarno max 5%
Podziarno max 5%

 

Obecnie produkowane frakcje:

 

0,2-0,85 mm / 0-1 mm / 1-3 mm / 1-5 mm / 2-6 mm / 3-8 mm / 3-10 mm / 6-10 mm

Do
Góry