Nawęglacz antracytowy z SiC

Nawęglacz antracytowy z SiC (standardowe parametry):

 

Granulacja: 0-10 mm /2-12 mm

 

Węgiel min 75%
SiC min 5%
Siarka max 1%
Wilgotność max 3%
Części lotne max 6%
Nadziarno max 5%
Podziarno

w tym poniżej 1 mm

max 15%
max 10%

Do
Góry