Kontakt

CHEMOKOR

ul. Myśliwska 9
41-303 Dąbrowa Górnicza
tel. +48 668 022 557

email: chemokor@chemokor.pl

www.chemokor.pl

Dojazd

„CHEMOKOR”

Henryk Grochowalski

„CHEMOKOR”

Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

 

 

Podstawa działalności:

Wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

pod nr 6548/91

Aktualny wpis do ewidencji Działalności Gospodarczej

 

NIP: 629-000-36-06

REGON: 270 542 275

e-mail: chemokor@chemokor.pl

 

 

 

 

Podstawa działalności:

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód

Wydział VIII Gospodarczy

KRS: 0000135365

Kapitał Zakładowy: 100.000 PLN

Aktualny wpis do ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP: 629-22-29-734

REGON: 277 851 743

e-mail: chemokor@chemokor.com.pl

 

iso
rzetelna

Do
Góry